Φόρμα αναζήτησης

Ομόνοια: Κούρσα για δύο στα διοικητικά (τι ζητούν τα μέλη)

Σε κούρσα για δύο εξελίσσεται η μάχη για τη διάδοχη κατάσταση στα διοικητικά της Ομόνοιας.

Όπως αναμενόταν, άλλωστε, τα μέλη των πρασίνων θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στις προτάσεις του Σταύρου Παπασταύρου και του Ρόη Πογιατζή, καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε επιπλέον ενδιαφέρον σχετικά με τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. 

Άρα, λοιπόν, αυτές οι δύο προτάσεις θα τεθούν προς ψήφιση στην καταστατική συνέλευση της 29ης Μαΐου, που ουσιαστικά θα δείξει τελεσίδικα πώς θα πορευθεί η Ομόνοια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομόνοιας αναφέρει τα εξής: 

«Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου ή τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Σύλλογος έχει παραλάβει δύο προτάσεις, από τον κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον κ. Ρόη Πογιατζή. Θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης και έπειτα θα τεθούν ενώπιον της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση, εφόσον προηγουμένως η Καταστατική Συνέλευση υπερψηφίσει την προσθήκη σχετικής πρόνοιας στο Καταστατικό.

Οι προτάσεις βρίσκονται στα Γραφεία του Συλλόγου, για όσα Μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να τις αξιολογήσουν».

Ζητούν διευκρινίσεις τα μέλη

Την ίδια ώρα, τα μέλη του σωματείου έστειλαν επιστολή, μέσω της οποίας ζητούν να γίνουν γνωστά τα πιο κάτω έξι σημεία με αφορμή την έκτακτη καταστατική συνέλευση:

1. Διευκρινίσεις σε σχέση με τη λήψη απόφασης επί των προτεινομένων τροποποιήσεων του Καταστατικού και συγκεκριμένα τη θέση του ΔΣ του Σωματείου σε σχέση με την πλειοψηφία που απαιτείται για τις τροποποιήσεις, καθώς και την τεκμηριωμένη νομική αιτιολόγηση της θέσης του Δ.Σ στη βάση της νομοθεσίας και του παρόντος Καταστατικού του Σωματείου.

2. Ενημέρωση για την πρακτική που ακολουθήθηκε σε όλες τις προηγούμενες Καταστατικές Συνελεύσεις του Σωματείου για την τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Διευκρινίσεις σε σχέση με την διαδικασία ψηφοφορίας επί των προτεινομένων από το ΔΣ τροποποιήσεων και επί ενδεχόμενων άλλων τροποποιήσεων του Καταστατικού που θα προταθούν από τα μέλη. Ζητούν ψηφοφορία επί κάθε προτεινόμενης τροποποίησης ξεχωριστά και ειδικότερα μυστική ψηφοφορία σε ότι αφορά τα άρθρα που αφορούν την εκχώρηση τμημάτων του Σωματείου.

4. Κοινοποίηση όλων των όλων των προτεινομένων τροποποιήσεων του Καταστατικού που θα υποβληθούν στα Μέλη του Σωματείουαμέσως με τη λήξη της προθεσμίας και δημοσιοποίηση όλων των προτεινομένων τροποποιήσεων όπως ακριβώς έγινε με τη δημοσιοποίηση. των προτεινομένων τροποποιήσεων που υπέβαλε το Δ.Σ του Σωματείου στην ανακοίνωση της 10ης Μαΐου 2018.

5. Την αποστολή στην ολότητητα τους στα μέλη του Σωματείου όλων των προτάσεων για το μέλλον του Συλλόγου και/ ή του ποδoσφαρικού τμήματος επί των οποίων τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος μελέτης τους. Απαιτείται πλήρης, συνολική και έγκαιρη ενημέρωση των Μελών που θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον του σωματείου.

6. Την έγκαιρη, με προθεσμία τουλάχιστον μιας εβδομάδας πριν την Καταστατική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου , υποβολή προς τα Μέλη του Σωματείου μελέτης-εκτίμησης της αξίας του Ποδοσφαιρικού Τμήματος και όλων των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου που θα τεθούν υπό οποιαδήποτε μορφή υπό την πλήρη ή μερική διαχείριση του οποιουδήποτε επενδυτή, από δύο (2) από τα τέσσερα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία με έδρα την Κύπρο ή/και το εξωτερικό, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν και επί των οποίων τα Μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν. Το Δ.Σ ως Γενικός Διαχειριστής της περιουσίας του Σωματείου οφείλει να διασφαλίσει ότι τα Μέλη έχουν ενώπιον τους τα βασικά εργαλεία αξιολόγησης των υποβληθείσων προτάσεων για τη λήψη απόφασης προς το συμφέρον του Σωματείου. Η απουσία μιας τέτοιας μελέτης δεν δημιουργεί τις συνθήκες για πλήρη ενημέρωση των Μελών και κατά τη συνέπεια τις συνθήκες για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν.